16.08.2017 17:00   o 2h 5m 48s
16.08.2017 17:00   o 2h 5m 48s
16.08.2017 17:30   o 2h 35m 48s
17.08.2017 17:00   o 1d 2h 5m 48s
18.08.2017 13:00   o 1d 22h 5m 48s
18.08.2017 15:00   o 2d 5m 48s
19.08.2017 10:00   o 2d 19h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:30   o 2d 20h 35m 48s
19.08.2017 13:15   o 2d 22h 20m 48s
16.08.2017 17:00   o 2h 5m 48s
16.08.2017 17:00   o 2h 5m 48s
16.08.2017 17:30   o 2h 35m 48s
17.08.2017 17:00   o 1d 2h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 11:00   o 2d 20h 5m 48s
19.08.2017 13:15   o 2d 22h 20m 48s
18.08.2017 13:00   o 1d 22h 5m 48s
18.08.2017 15:00   o 2d 5m 48s
19.08.2017 10:00   o 2d 19h 5m 48s
19.08.2017 11:30   o 2d 20h 35m 48s
16.08.2017
Slovensko U21: Hapal vyberal novú 21-ku z vyše 70 hráčov
14.08.2017
Mamina Milana Škriniara otvorene o synovi
14.08.2017
Pisárovci na návšteve v Sieni slávy
12.08.2017
Funkcionársky gól Komory pre riešenie sporov – Slováci ako prví Európania súčasťou projektu FIFA
12.08.2017
V Žiari nad Hronom otvorili nový štadión
Oblastné správy
Správy
Komisie
SFZ-STK-2017/2018-0011I.liga žien a junioriek
SFZ-STK-2017/2018-0010MFK Dukla B.Bystrica - zmena ihriska U15/14
SFZ-STK-2017/2018-00091.kolo U13 - zmena termínu
SFZ-STK-2017/2018-00081.kolo U12 - zmena termínu
SFZ-DK-2017/2018-0065U 65 – Illiy Solomakha / 1376857 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 1051 a rozhodla, že žiadosť zamieta z dôvodu nesplnenia náležitostí uvedených v čl. 41/1 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0064U 64 – MFK Rusovce / Slovnaft Cup / - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS maséra (hrubá urážka R) počas stretnutia 2. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Svätý Peter – MFK Rusovce podľa čl
SFZ-DK-2017/2018-0063U 63 – Miroslav Jantek / 10320151 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 33 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.1
SFZ-DK-2017/2018-0062U 62 – KFC Komárno – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-KR-2017/2018-0002Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2017/2018-0001Odpoveď na podanie
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Súťaže
II. liga (Muži)
II. liga, 3. kolo
12.08.2017 17:00    Ukončený
12.08.2017 17:00
2 : 0
12.08.2017 17:00    Ukončený
12.08.2017 17:00
1 : 0
12.08.2017 17:00    Ukončený
12.08.2017 17:00    Ukončený
13.08.2017 10:30
8 : 1
13.08.2017 10:30    Ukončený
13.08.2017 17:00
2 : 0
13.08.2017 17:00    Ukončený
13.08.2017 17:00
1 : 0
13.08.2017 17:00    Ukončený
Slovnaft Cup (Muži)
Slovnaft Cup, 2. kolo
04.08.2017 19:30
02 : 40
04.08.2017 19:30    Ukončený
06.08.2017 17:00
26 : 72
06.08.2017 17:00    Ukončený
08.08.2017 17:00
: 8
08.08.2017 17:00    Ukončený
08.08.2017 17:00
: 3
08.08.2017 17:00    Ukončený
08.08.2017 17:00    Ukončený
08.08.2017 17:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 6
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 4
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
1 : 0
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
5 : 0
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 4
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 2
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 2
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 1
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 2
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
5 : 1
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 7
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
8 : 1
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 7
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
06 : 50
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 5
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
6 : 2
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
4 : 1
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
11 : 31
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 4
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
2 : 1
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 2
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 4
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
8 : 2
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 5
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
: 10
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30
3 : 0
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:30    Ukončený
09.08.2017 16:37
6 : 2
09.08.2017 16:37    Ukončený
09.08.2017 17:00    Ukončený
09.08.2017 17:00
4 : 1
09.08.2017 17:00    Ukončený
09.08.2017 17:00
: 10
09.08.2017 17:00    Ukončený
09.08.2017 17:00
14 : 31
09.08.2017 17:00    Ukončený
09.08.2017 17:00    Ukončený
09.08.2017 17:00
: 4
09.08.2017 17:00    Ukončený
09.08.2017 17:00
5 : 3
09.08.2017 17:00    Ukončený
09.08.2017 17:15
: 3
09.08.2017 17:15    Ukončený
09.08.2017 17:30
23 : 52
09.08.2017 17:30    Ukončený
09.08.2017 17:30
: 4
09.08.2017 17:30    Ukončený
09.08.2017 17:30
2 : 0
09.08.2017 17:30    Ukončený
09.08.2017 17:30
: 6
09.08.2017 17:30    Ukončený
09.08.2017 17:30
: 5
09.08.2017 17:30    Ukončený
09.08.2017 18:00    Ukončený
09.08.2017 18:20    Ukončený
15.08.2017 17:00
: 8
15.08.2017 17:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
2h 5m 49s
16.08.2017 17:00
16.08.2017 17:00   o 2h 5m 49s
Do zápasu ostáva
2h 5m 49s
16.08.2017 17:00
16.08.2017 17:00   o 2h 5m 49s
Do zápasu ostáva
2h 35m 49s
16.08.2017 17:30
16.08.2017 17:30   o 2h 35m 49s