Live center
18.07.2018 18:00   o 8h56m8s
20.07.2018 17:30   o 2d8h26m8s
20.07.2018 17:30   o 2d8h26m8s
20.07.2018 18:30   o 2d9h26m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 19:00   o 3d9h56m8s
22.07.2018 17:00   o 4d7h56m8s
22.07.2018 17:00   o 4d7h56m8s
20.07.2018 17:30   o 2d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
21.07.2018 19:00   o 3d9h56m8s
18.07.2018 18:00   o 8h56m8s
20.07.2018 17:30   o 2d8h26m8s
20.07.2018 18:30   o 2d9h26m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:00   o 3d7h56m8s
21.07.2018 17:30   o 3d8h26m8s
22.07.2018 17:00   o 4d7h56m8s
22.07.2018 17:00   o 4d7h56m8s
Súťaže
Komisie
SFZ-DK-2018/2019-0044U 44 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výk
SFZ-DK-2018/2019-0043U 43 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
SFZ-DK-2018/2019-0042U 42 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto
SFZ-DK-2018/2019-0041U 41 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-KPRS-2018/2019-0001Poplatok za začatie konania vo veci KS/8/2018
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Oblastné správy
Správy