Komisia delegátov
Členovia
Tatiana Polatseková
Tajomníci