Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2017/2018-0094U 94 – DK oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti, bude
SFZ-DK-2017/2018-0093U 93 – ŠK Slovan Bratislava futbal – DK na základe podnetu od organizácie FARE network žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy počas pokutových kopov) v stretnutí Česko-slovenského pohára medzi Fastav Zlín – ŠK Slovan Bra
SFZ-DK-2017/2018-0092U 92 – DK berie na vedomie anonymný podnet zo stretnutia 1. FC TATRAN Prešov – ŠK Slovan Bratislava futbal.
SFZ-DK-2017/2018-0091U 91 – FC VSS Košice – DK na základe odstúpenia klubu zo súťaže II. ligy rozhodla, že podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 4 000 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0090U 90 – AFC Nové Mesto nad Váhom – DK žiada klub o stanovisko k úhrade odstupného za hráča Oliver Pavlech / 1349788 / podľa čl. 37 ods. 1 RaPP spolu s potvrdením o úhrade odstupného, do 23.08.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0089U 89 – Alex Javro / 1277015 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 30 €).
SFZ-DK-2017/2018-0088U 88 – Gabriel Lukács / 1194614 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 2 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0087U 87 – Ladislav Ducár / 1277355 / MFK Ružomberok / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 30 €).
SFZ-DK-2017/2018-0086U 86 – Juraj Jarábek / 1156384 / - DK na základe podnetu KR SFZ a podnetu Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vyjadreniam v masmédiách (kritika voči R) po stretnutí 4. ko
SFZ-DK-2017/2018-0085U 85 – Peter Golej / / - DK berie na vedomie stanovisko k U 64 a rozhodla, že za HNS (hrubá urážka R) počas stretnutia 2. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Svätý Peter – MFK Rusovce podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100
SFZ-DK-2017/2018-0084U 84 – Marián Süttö / 1022006 / - DK berie na vedomie stanovisko k U 55 a rozhodla, že za HNS (kritika voči R) počas polčasovej prestávky 2. kola II. ligy medzi MFK Lokomotíva Zvolen (A) – Partizán Bardejov podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu –
SFZ-DK-2017/2018-0083U 83 – Ľubomír Moravčík / 1178139 / - DK berie na vedomie stanovisko k U 54 a rozhodla, že za HNS (kritika voči R) počas stretnutia 2. kola II. ligy medzi MFK Lokomotíva Zvolen (A) – Partizán Bardejov podľa čl. 48/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozas
SFZ-DK-2017/2018-0082U 82 – Michal Ščasný / 1343341 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 53 a rozhodla, že za HNS (kopnutie do reklamného bannera) počas stretnutia 3. kola Fortuna ligy medzi FK Senica (A) – ŠK Slovan Bratislava futbal (A) podľa čl. 47/1c DP ukladá
SFZ-DK-2017/2018-0081U 81 – Vladimír Cifranič / 1066830 / - DK berie na vedomie stanovisko k U 52 a rozhodla, že za (sotenie maséra domácich) po stretnutí 3. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – AS Trenčín podľa čl. 47/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie
SFZ-DK-2017/2018-0080U 80 – Patrik Gogolák / 1162691 / - DK berie na vedomie stanovisko k U 51 a rozhodla, že za (sotenie asistenta trénera hostí) po stretnutí 3. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – AS Trenčín podľa čl. 47/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokar
SFZ-DK-2017/2018-0079U 79 – AFC Nové Mesto nad Váhom (A) / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 50 a rozhodla, že za nedostatky uvedené v Správe delegáta stretnutia 2. kola II. ligy medzi AFC Nové Mesto nad Váhom (A) – MFK Skalica (A) podľa čl. 64/1a DP ukladá Dis
SFZ-DK-2017/2018-0078U 78 – MFK Lokomotíva Zvolen – DK žiada klub o stanovisko k úhrade odstupného za hráča Dominik Pajdučák / 1305304 / podľa čl. 37 ods. 3 RaPP spolu s potvrdením o úhrade odstupného, do 23.08.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0077U 77 – KR SFZ – DK žiada odbornú komisiu o podrobné písomné stanovisko k situácii zo 41. minúty stretnutia 3. kola II. ligy medzi Partizán Bardejov – FK Poprad (A), do 23.08.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0076U 76 – Michal Hamuľak / 1198700 / Partizán Bardejov, II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a videozáznamu žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu (sotenie a následné udretie rukou do tváre hráčom hostí č. 2 Slavomírom Ki
SFZ-DK-2017/2018-0075U 75 – Slavomír Kica / 1153791 / FK Poprad (A), II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a videozáznamu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (sotenie a následné udretie rukou do tváre hráča domác
SFZ-DK-2017/2018-0074U 74 – Albert Rusnák / 1314851/ - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS
SFZ-DK-2017/2018-0073U 73 – FK Inter Bratislava / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (
SFZ-DK-2017/2018-0072U 72 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrot
SFZ-DK-2017/2018-0071U 71 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 4. kola Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce – 1. FC TATRAN Prešov (A).
SFZ-DK-2017/2018-0070U 70 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k H
SFZ-DK-2017/2018-0069U 69 – Martin Dobrotka / 1154437 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble (A), Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne ko
SFZ-DK-2017/2018-0068U 68 – Miloš Nikolić / 1347621 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble (A), Fortuna liga / - od 12.08.2017
SFZ-DK-2017/2018-0067U 67 – Martin Dobrotka / 1154437 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble (A), Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – držanie súpera za dres v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 45/1 DP. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa č
SFZ-DK-2017/2018-0066U 66 – Aleksa Matić / 1389998 / Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves, II. liga / - vylúčenie za HNS - držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 13.0
SFZ-DK-2017/2018-0065U 65 – Illiy Solomakha / 1376857 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 1051 a rozhodla, že žiadosť zamieta z dôvodu nesplnenia náležitostí uvedených v čl. 41/1 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0064U 64 – MFK Rusovce / Slovnaft Cup / - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS maséra (hrubá urážka R) počas stretnutia 2. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Svätý Peter – MFK Rusovce podľa čl
SFZ-DK-2017/2018-0063U 63 – Miroslav Jantek / 10320151 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 33 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.1
SFZ-DK-2017/2018-0062U 62 – KFC Komárno – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0061U 61 – FK Poprad – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0060U 60 – FC VSS Košice – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0059U 59 – FK Topvar Topoľčany – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za nenastúpenie na stretnutie 1. kola Slovnaft Cup-u podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0058U 58 – Jakub Olajoš / 1262066 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 1 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0057U 57 – Vladislav Slovák / 1278086 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 1077 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2017/2018-0056U 56 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 2. kola II. ligy medzi FK Inter Bratislava – ŠKF Sereď.
SFZ-DK-2017/2018-0055U 55 – Marián Süttö / 1022006 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko (kritika voči R) po stretnutí 2. kola II. ligy medzi MFK Lokomotíva Zvolen (A) – Partizán Bardejov podľ
SFZ-DK-2017/2018-0054U 54 – Ľubomír Moravčík / 1178139 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (kritika voči R) počas stretnutia 2. kola II. ligy medzi MFK Lokomotíva Zvolen (A) – Partizán
SFZ-DK-2017/2018-0053U 53 – Michal Ščasný / 1343341 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (kopnutie do reklamného banne
SFZ-DK-2017/2018-0052U 52 – Vladimír Cifranič / 1066830 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu (sotenie maséra domácich) po stretnutí 3. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak
SFZ-DK-2017/2018-0051U 51 – Patrik Gogolák / 1162691 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu (sotenie asistenta trénera hostí) po stretnutí 3. kola Fortuna ligy medzi FC Sp
SFZ-DK-2017/2018-0050U 50 – AFC Nové Mesto nad Váhom (A) / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nedostatkom uvedeným v Správe delegáta stretnutia 2. kola II. l
SFZ-DK-2017/2018-0049U 49 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola Fortuna ligy medz
SFZ-DK-2017/2018-0048U 48 – Jakub Luterančík / 1262047 / FK Demjata, Slovnaft Cup / - od 10.08.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Šarišská dospelí VsFZ podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0047U 47 – Tomáš Kendera / 1223303 / 1. OFC Liptovské Sliače (A), Slovnaft Cup / - od 10.08.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy skupina B podľa čl. 37/9 DP.
SFZ-DK-2017/2018-0046U 46 – Martin Šulek / 1293222 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 06.08.2017
SFZ-DK-2017/2018-0045U 45 – Rodney Rudy Ferdinand Klooster / 1384382 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 06.08.2017