Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2016/2017-0577U 577 – Marián Hudek / 1241591 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - od 18.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0576U 576 – Marek Paštrnák / 1159546 / ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF / - vylúčenie za HNS – sotenie do súpera – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 18
SFZ-DK-2016/2017-0575U 575 – 1. FC Tatran TATRAN Prešov – DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 20. kola Fortuna ligy medzi 1. FC Tatran TATRAN Prešov – ŠK Slovan Bratislava futbal.
SFZ-DK-2016/2017-0574U 574 – Miroslav Petko / 1249149 / 1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga / - od 19.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0573U 573 – Michal Pintér / 1240078 / FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga / - od 19.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0572U 572 – Peter Štepanovský / 1164857 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - od 19.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0571U 571 – Tomáš Huk / 1240028 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - od 19.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0570U 570 – Ján Maslo / 1156017 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 19.02. 2017
SFZ-DK-2016/2017-0569U 569 – Róbert Kútik / 1219559 / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 559 a rozhodla, že za HNS (hrubá a vulgárna urážka R) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, zákaz vstupu do technickej zóny vr
SFZ-DK-2016/2017-0568U 568 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, 1.SLF / - od 11.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0567U 567 – Patrik Zaťovič / 1228639 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / - od 11.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0566U 566 - Peter Hikel / 1164449 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / - od 11.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0565U 565 - Ján Kluka / 1167591 / MFsK Nitra, 1.SLF / - od 11.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0564U 564 – FK Haniska / II. liga / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 ukladá podľa čl. 43/1,2a DP ochranné opatrenie spočívajúce v po
SFZ-DK-2016/2017-0563U 563 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga /– DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 ukladá podľa čl. 43/1,2a DP ochranné opatrenie spočí
SFZ-DK-2016/2017-0562U 562 – Tihomir Kostadinov / 1362853 / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje menovanému skúšobnú dobu do 30
SFZ-DK-2016/2017-0561U 561 – Spartak Myjava – DK vo veci odstúpenia A družstva dospelých zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017
SFZ-DK-2016/2017-0560U 560 – Peter Jalakša / 1077970 / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2016/2017-0559U 559 – MIBA Banská Bystrica / 1. SLF / - DK na základe Oznámenia Delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS diváka (vulgárne pokriky) a presnú identifikáciu diváka počas stre
SFZ-DK-2016/2017-0558U 558 – MFsK Nitra / 1.SLF /– DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 538 a rozhodla, že za nedôsledné plnenie si povinností usporiadateľa stretnutia v súlade s B.1. čl. 5 RS vo futsale pre ročník 2016/17 v stretnutí 14. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra – FTV
SFZ-DK-2016/2017-0557U 557 – Peter Budáč / 1038563 / - DK berie na vedomie splnenie U 537.
SFZ-DK-2016/2017-0556U 556 – Samo Marušinec / 1234071 / ŠK Pinerola Bratislava, 1.SLF / - od 04.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0555U 555 – Pavol Matejov / 1259673 / Wild Boys´02 Bratislava, 1.SLF / - od 04.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0554U 554 – Marek Lenčéš / 1165357 / Wild Boys´02 Bratislava, 1.SLF/ vylúčenie za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 04.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0553U 553 – Martin Čižmár / 1115685 / – DK na základe Zápisu zo stretnutia rozhodla, že za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre nadmernou silou v prípravnom stretnutí medzi Tállya KSE – FK Slavoj Trebišov odohraného dňa 01.02.2017 ukladá podľa čl. 49/1b D
SFZ-DK-2016/2017-0552U 552 – Martin Brza / 1214022 / – DK na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za podrazenie súpera mimo PÚ v prípravnom stretnutí medzi 1. FC TATRAN Prešov – FK Tatran Liptovský Mikuláš odohraného dňa 21.01.2017 ukladá podľa čl. 45/1 DP Disciplinárnu san
SFZ-DK-2016/2017-0551U 551 – Filip Lepieš / 1310340 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného a súhlasí s vykonaním Disciplinárnej sankcie uloženej menovanému U 435 v družstve dospelých klubu ŽP Šport Podbrezová v súťaži Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017 podľa čl. 17
SFZ-DK-2016/2017-0550U 550 – Peter Ziemba / 1184344 / - DK na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za administratívne pochybenie delegovanej osoby v prípravnom stretnutí medzi 1. FC TATRAN Prešov – FK Tatran Liptovský Mikuláš odohraného dňa 21.01.2017 podľa čl. 63/1b DP ukl
SFZ-DK-2016/2017-0549U 549 – Spartak Myjava – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 542 a pokračuje v šetrení vo veci odstúpenia zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017.
SFZ-DK-2016/2017-0548U 548 – MFsK Nitra / 1. SLF / - DK upozorňuje klub na splnenie U 538, do 08. 02. 2017
SFZ-DK-2016/2017-0547U 547–Peter Budáč / 1038563 / - DK upozorňuje menovaného na splnenie U 537, do 08. 02. 2017.
SFZ-DK-2016/2017-0546U 546 – DK berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní SF k U 531 a na základe uvedeného stanoviska a písomného stanoviska klubu Wild Boys´02 Bratislava rozhodla, že za neoprávnený štart hráča - Peter Jalakša / 1077970 / v s
SFZ-DK-2016/2017-0545U 545 – DK berie na vedomie stanovisko Exekutívy SF v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov k U 528 bez prijatia Disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2016/2017-0544U 544 – Jakub Kojnok / 1208412 / FTVŠ UK Bratislava, 1.SLF / - od 28.1.2017
SFZ-DK-2016/2017-0543U 543 – Peter Ziemba / 1184344 / - DK žiada menovaného o predloženie Zápisu z prípravného stretnutia medzi 1. FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš odohraného dňa 21.01.2017, do 07.02.2017
SFZ-DK-2016/2017-0542U 542 – Spartak Myjava – DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko v rámci disciplinárneho konania vo veci odstúpenia zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017 (U 520 a U 532) podľa čl. 73/5 DP, do 08.02.2017.
SFZ-DK-2016/2017-0541U 541 – DK s poukazom na U 513 a U 524 berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, s. r. o., v zast. Mgr. Peter Lukášek podľa čl. 71/5b DP bez prijatia ďalších opatrení.
SFZ-DK-2016/2017-0540U 540 – Didier Kanku / 1273293 / – DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 469 a podľa čl. 78/5a DP konanie zastavuje.
SFZ-DK-2016/2017-0539U 539 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty k U 522 v právnej veci č. k. 29/15 RS Mgr. Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray. DK žiadosti klubu vyhovuje a lehotu predlžuje do 24.02.2017.
SFZ-DK-2016/2017-0538U 538 – MFsK Nitra / 1. SLF / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k NS divákov (vhadzovanie predmetov na HP) v stret
SFZ-DK-2016/2017-0537U 537 – Peter Budáč / 1038563 / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia žiada menovaného o predloženie vyčíslenia výšky škody a kópiu dokladu o oznámení na PZ SR v súvislosti s poškodením osobného motorového vozidla po stretnutí 14. kola 1.SLF medzi
SFZ-DK-2016/2017-0536U 536 – Ján Krivočenko / 1147687/ Futsal Team Levice , 1. SLF / – DK berie na vedomie stanovisko k U 530 a rozhodla, že za HNS menovaného (vykázanie z lavičky za opakovaný neoprávnený vstup na HP) počas stretnutia 13. kola 1.SFL medzi Futsal Team Levice
SFZ-DK-2016/2017-0535U 535 – Marconi De Lima Batista / 1383958 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - od 21.01.2017
SFZ-DK-2016/2017-0534534 – Denis Duga / 1236228 / - DK v nadväznosti na U 533 odvolaniu voči rozhodnutiu U 507 nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP odstupuje na doriešenie Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2016/2017-0533533 – Denis Duga / 1236228 / - DK berie na vedomie podnet označený ako Reklamácia odvolania, ktoré považuje z hľadiska obsahu za odvolanie voči U 527 a rozhodla, že v plnom rozsahu odvolaniu vyhovuje, nakoľko odvolanie voči U 507 bolo podané v stanovenej l
SFZ-DK-2016/2017-0532532 – Spartak Myjava – DK berie na vedomie podnet od ÚLK označený ako Doplnenie podania na disciplinárne opatrenia vzhľadom k odstúpeniu družstva klubu Spartaka Myjava z Fortuna ligy sezóna 2016/2017 a pokračuje v šetrení veci voči klubu za oznámenie o ods
SFZ-DK-2016/2017-0531U 531 - DK na základe oznámenia Disciplinárnej komisie Slovenského futsalu – Bratislava žiada Exekutívu v oblasti športovo-technických konaní SF o zaslanie podrobného písomného stanoviska k možnému neoprávnenému štartu hráča Peter Jalakša / 1077970 / v dru
SFZ-DK-2016/2017-0530U 530 – Futsal Team Levice / 1.SLF / – DK na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS asistenta trénera
SFZ-DK-2016/2017-0529U 529 – Adam Bombicz / 1211537 / MFK Tupperware Nové Zámky, 1.SLF / - od 14.01.2017
SFZ-DK-2016/2017-0528U 528 - DK obdržala podnet od člena Exekutívy SF Roberta Číka ohľadom udalostí po stretnutí 11.kola 1.SLF medzi družstvami MFsK Nitra - Wild Boys´02 Bratislava hraného dňa 02. 12. 2016 a vec odstupuje na doriešenie Exekutíve SF a jej príslušným odborným ob