Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2016/2017-1076U 1076 – DK oznamuje klubom 1.SLF, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty
SFZ-DK-2016/2017-1075U 1075 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1074U 1074 – Tomáš Bagin / 1160455 / ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLFl/ - DK na základe Správy delegovanej osoby, Oznámenia delegata o zistených nedostatkoch v stretnutí a stanoviska hráča rozhodla, že za HNS (kopnutie do reklamného banera a jeho poškodenie) po
SFZ-DK-2016/2017-1073U 1073 – Samo Marušinec / 1234071 / ŠK Pinerola Bratislava, 1.SLF / - od 10.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1072U 1072 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1071U 1071 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1070U 1070 – NMŠK 1922 Bratislava / I. liga Ženy / - DK berie na vedomie podnet klubu so žiadosťou o rekvalifikovanie udelenej červenej karty Hane Hozzánkovej / 1206274 / v stretnutí 2. kola Kval. stretnutia o postup do I. ligy – Ženy 2017/2018 medzi NMŠK Brat
SFZ-DK-2016/2017-1069U 1069 – Peter Mesiarik / 1039540 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 1061 a rozhodla, že za viacnásobné sotenie do HU v stretnutí 26. kola I. LSŽ - U15 - STRED medzi MŠK Rimavská Sobota – MFK Lokomotíva Zvolen podľa čl. 50/1a DP ukladá Disci
SFZ-DK-2016/2017-1068U 1068 – Alex Javro / 1277015 / FC Nitra, I. LSŽ – U15 / - od 17.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1067U 1067 – Jaroslav Beňák / 1334192 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSŽ - U15 / - od 15.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1066U 1066 – Hana Hozzánková / 1206274 / NMŠK 1922 Bratislava, I. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 19.06.2
SFZ-DK-2016/2017-1065U 1065 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1064U 1064 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18 podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.
SFZ-DK-2016/2017-1063U 1063 – FK Dukla Banská Bystrica – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/52/2016 v právnej veci navrhovateľa Mestské Športové Kluby Považská Bystrica, s. r. o. proti odporcovi FK Dukla, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.0
SFZ-DK-2016/2017-1062U 1062 – MŠK Rimavská Sobota / I. LSŽ - U15 / - DK na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky asistenta trénera hostí – Peter Mesiarik / 1039540 / (viacnásobné sotenie do HU) v stretnut
SFZ-DK-2016/2017-1061U 1061 – Peter Mesiarik / 1039540 / - DK na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky (viacnásobné sotenie do HU) v stretnutí 26. kola I. LSŽ - U15 - STRED medzi MŠK Rimavská Sobota –
SFZ-DK-2016/2017-1060U 1060 – FC Nitra / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1042 o finančnom vyrovnaní spôsobenej škody na majetku klubu Partizán Bardejov (poškodenie šatne hráčmi hostí) po stretnutí 12. kola II. ligy – sk. o postup do FL medzi Partizán Bardejov –
SFZ-DK-2016/2017-1059U 1059 – Partizán Bardejov / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 1041 o finančnom vyrovnaní škody spôsobenej na majetku klubu (poškodenie šatne hráčmi hostí) po stretnutí 12. kola II. ligy – sk. o postup do FL medzi Partizán Bardejov – FC Nitra
SFZ-DK-2016/2017-1058U 1058 – Tomáš Sosňak / 1292226 / Partizán Bardejov, I. LMD – U16 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1057U 1057 – Jakub Kudlička / 1290028 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1056U 1056 – Marek Bobček / 1289313 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1055U 1055 – Andrej Strelec / 1318561 / MFK Lokomotíva Zvolen, I. LSŽ - U15 / - od 12.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1054U 1054 – Dominik Špiriak / 1298204 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1053U 1053 – Viktor Tóth / 1275919 / FK Dukla Banská Bystrica, I. LSD - U19 / - od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1052U 1052 – Michal Hudák / 1288198 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD - U17 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 11.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1051U 1051 – Illiy Solomakha / 1376857 / Partizán Bardejov, I. LSD - U19 / - vylúčenie za HNS - násilné vrazenie do súpera rukami neprimeranou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 4
SFZ-DK-2016/2017-1050U 1050 – DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namies
SFZ-DK-2016/2017-1049U 1049 – DK oznamuje, že v prípade prerušenia Disciplinárnej sankcie sa výkon DS prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18
SFZ-DK-2016/2017-1048U 1048 – Ladislav Angyal / 1346311 / - DK berie na vedomie podnet (evidovaný v ISSF č. ID 69619) bez prijatia Disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2016/2017-1047U 1047 – ŠK Štich Humenné / II. liga Ženy, skupina C / - DK na základe podnetu KŽF za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 20. kola II. ligy Žien, skupina C medzi ŠK Novohrad Lučenec – ŠK Štich Humenné dňa 03.06.2017 ukladá klubu povinnosť uhradiť fi
SFZ-DK-2016/2017-1046U 1046 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice / I. liga Juniorky/ - DK na základe podnetu KŽF za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 18. kola I. ligy Junioriek medzi Partizán Bardejov – MŠK Slovan Trenčianske Teplice dňa 03.06.2017 ukladá klubu povinnosť u
SFZ-DK-2016/2017-1045U 1045 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice / I. liga ženy / - DK na základe podnetu KŽF za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 18. kola I. ligy žien medzi Partizán Bardejov – MŠK Slovan Trenčianske Teplice dňa 03.06.2017 ukladá klubu povinnosť uhradiť f
SFZ-DK-2016/2017-1044U 1044 – FK Slovan Levice – DK berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráčov s klubom FK Senica. DK oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov.
SFZ-DK-2016/2017-1043U 1043 – FK Dukla Banská Bystrica – DK ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 911 a rozhodla, že za nesplnenie povinnosti uloženej U 749 podľa čl. 64/1b,2 a čl. 43/5 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – odobratie 6 bodov podľa čl. 32/1,2 DP v súťažnom ro
SFZ-DK-2016/2017-1042U 1042 – FC Nitra / II. liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu šatne hostí a chodby hráčmi hostí po stretnutí 12. kola II. ligy – sk
SFZ-DK-2016/2017-1041U 1041 – Partizán Bardejov / II. liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie žiada o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu šatne hostí a chodby hráčmi hostí po stretnutí 12. kola II. ligy – sk. o postup do FL medzi
SFZ-DK-2016/2017-1040U 1040 – Martin Králik / 1249432 / - DK berie na vedomie žiadosť klubu rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).
SFZ-DK-2016/2017-1039U 1039 – Komisia rozhodcov / Stredoslovenský futbalový zväz / - DK žiada príslušnú komisiu o doplnenie podnetu, a to identifikáciou osoby, ktorá sa mala dopustiť HNS a opis skutku v stretnutí 6. kola I. LSŽ – U15 stred – NČ, odohraného dňa 27.05.2017 medzi
SFZ-DK-2016/2017-1038U 1038 – DK oznamuje, že pri U 1027 došlo k administratívnej chybe (chyba v písaní) pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné : U 1027 – Martin Trančík / 1072667 / - DK vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisi
SFZ-DK-2016/2017-1037U 1037 – MŠK Rimavská Sobota / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1021 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí II. ligy – sk. východ o zotrvanie v súťaži medzi MŠK Rimavská Sobota –
SFZ-DK-2016/2017-1036U 1036 – MŠK Žilina / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1020 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) v stretnutí 33. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – ŽP Šport Podbrezová podľa čl. podľa čl. 58/2 a
SFZ-DK-2016/2017-1035U 1035 – Otto Vašš / 1273899 / MFK Zemplín Michalovce, I. LMD – U16 / - od 04.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1034U 1034 – Matúš Capko / 1327405 / MŠK Žilina, I. LMD – U16 / - od 04.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1033U 1033 – Nicolas Mejri / 1280013 / ŽP Šport Podbrezová, I. LMD – U17 / - od 04.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1032U 1032 – Adam Fronc / 1297268 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD – U19 / - od 04.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1031U 1031 – Marek Neštrák / 1295316 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - od 04.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1030U 1030 – Erik Otrísal / 1258506 / FC Spartak Trnava, II. liga / - od 04.06.2017
SFZ-DK-2016/2017-1029U 1029 – Petra Morovjanová / 1206453 / Sport Ladies Club Banská Bystrica (A), I. liga Ženy / - vylúčenie za HNS (urážky voči R) podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 01.06.2017.
SFZ-DK-2016/2017-1028U 1028 – Dominika Karlíková / 1297371 / FK Dúbravka, II. liga Ženy, skupina A / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením pred PÚ podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP
SFZ-DK-2016/2017-1027U 1027 – Martin Trančík / 1072667 / - DK vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacu činnosť v stretnutiach medzi MTK Budapešť – FC Nitra (01.02.2011) a FC Nitra – Bohemians 1905 Praha (08.02.2011) za konanie zneva