Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2017/2018-0520U 520 – Jakub Sedláček / 1291763 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 481 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 30.
SFZ-DK-2017/2018-0519U 519 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie odvolanie klubu voči rozhodnutiu U 471 a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2017/2018-0518U 518 – FC VSS Košice – DK upozorňuje klub na splnenie U 474, do 13.12.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0517U 517 – MŠK Žilina (A) / Fortuna liga / - DK – na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči delegovanej osob
SFZ-DK-2017/2018-0516U 516 – FC Spartak Trnava (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 496 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) - MŠK Žilina (A) podľa čl. 58/2a DP ukladá Di
SFZ-DK-2017/2018-0515U 515 – ŠK Slovan Bratislava futbal (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 495.
SFZ-DK-2017/2018-0514U 514 – Vratislav Greško / 1089360 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 494 a rozhodla, že za HNS menovaného (vulgárny výrok voči R) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi FK Železiarne Podbrezová (A) - ŠK Slovan Bratislava futbal (A) po
SFZ-DK-2017/2018-0513U 513 – Miroslav Guza / 1078483 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 493 rozhodla, že za HNS (vulgárny výrok voči R s následným vykázaním z lavičky náhradníkov) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi FK Železiarne Podbrezová (A) - ŠK Slo
SFZ-DK-2017/2018-0512U 512 – FK Železiarne Podbrezová (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 492.
SFZ-DK-2017/2018-0511U 511 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 491 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra podľa čl. 58/2
SFZ-DK-2017/2018-0510U 510 – Miroslav Božok / 1153829 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného na zasadnutí DK (U 490) a pokračuje v šetrení veci. DK zároveň podľa čl. 43/1 DP ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl
SFZ-DK-2017/2018-0509U 509 – Mateus De Oliveira Silva / 1375378 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 489 a osobné stanovisko na zasadnutí DK a pokračuje v šetrení veci. DK zároveň podľa čl. 43/1 DP ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v poza
SFZ-DK-2017/2018-0508U 508 – MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 488 a rozhodla, že ukladá klubu povinnosť zaslať doklad o vysporiadaní spôsobenej škody (poškodenie dverí šatne hostí) po stretnutí 17. kola Fortuna ligy medzi FC V
SFZ-DK-2017/2018-0507U 507 – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 487.
SFZ-DK-2017/2018-0506U 506 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal (A) – AS Trenčín.
SFZ-DK-2017/2018-0505U 505 – Jaroslav Kostelný / 1164605 / FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga / - od 03.12.2017
SFZ-DK-2017/2018-0504U 504 – ŠK Slovan Bratislava futsal – DK berie na vedomie splnenie U 480.
SFZ-DK-2017/2018-0503U 503 – FK Dukla Banská Bystrica – DK berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej U 475 vo veci č. k. KS/11/2017 Marián Had, v zast. JUDr. Dušan Repák proti odporcovi FK Dukla, a. s., a rozhodla, že žiadosti vyhovuje
SFZ-DK-2017/2018-0502U 502 – Juraj Baláž / tréner brankárov / FK ŠTK 1914 Šamorín / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 465 a rozhodla, že za HNS (vbehnutie do TZ a sotenie do náhradného brankára hostí č.1 s následným vykázaním z lavičky náhradníkov/extrasedenia) p
SFZ-DK-2017/2018-0501U 501 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) – DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 16. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina (A) -
SFZ-DK-2017/2018-0500U 500 – MŠK Žilina (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 16. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina (A) -
SFZ-DK-2017/2018-0499U 499 – FC Spartak Trnava (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 459 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna a vhadzovanie predmetov do HP) počas stretnutia 16. kola F
SFZ-DK-2017/2018-0498U 498 – ŠK Slovan Bratislava futbal (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 458 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola Fortuna ligy
SFZ-DK-2017/2018-0497U 497 – MŠK Žilina (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči d
SFZ-DK-2017/2018-0496U 496 – FC Spartak Trnava (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokrik
SFZ-DK-2017/2018-0495U 495 – ŠK Slovan Bratislava futbal (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS
SFZ-DK-2017/2018-0494U 494 – Vratislav Greško / 1089360 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k H
SFZ-DK-2017/2018-0493U 493 – Miroslav Guza / 1078483 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (
SFZ-DK-2017/2018-0492U 492 – FK Železiarne Podbrezová (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie žiada klub o písomné stano
SFZ-DK-2017/2018-0491U 491 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne p
SFZ-DK-2017/2018-0490U 490 – Miroslav Božok / 1153829 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k údajným vulgárnym výrokom voči hráčovi domácich č. 40 Mateus De Oliveira Silva počas stretnutia a
SFZ-DK-2017/2018-0489U 489 – Mateus De Oliveira Silva / 1375378 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (udretie hráča hostí č. 19 Miroslava Božoka do oblasti tváre) po stretnutí 17. kola
SFZ-DK-2017/2018-0488U 488 – MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie žiada klub o písomné stanovisko k
SFZ-DK-2017/2018-0487U 487 – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie žiada klub o písomné
SFZ-DK-2017/2018-0486U 486 – Mateus De Oliveira Silva / 1375378 / FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga / - od 26.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0485U 485 – Aldo Omar Baez / 1227217 / FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga / - od 26.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0484U 484 – Cornelis Petrus Ubbink / 1384563 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 26.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0483U 483 – Martin Kolesár / 1274761 / MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga / - od 26.11.2017
SFZ-DK-2017/2018-0482U 482 – Richard Poliak / 1292405 / Partizán Bardejov, I. LMD - U17 / - vylúčenie za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 26.11.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0481U 481 – Jakub Sedláček / 1291763 / FK Železiarne Podbrezová (A), Fortuna liga / -vylúčenie za Surovú hru – kopnutie súpera neprimeranou silou podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 26.11.201
SFZ-DK-2017/2018-0480U 480 – ŠK Slovan Bratislava futsal – DK ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky k úhrade odstupného za hráča – Marek Belaník / 1241105
SFZ-DK-2017/2018-0479U 479 – Ján Tuka / 1256852 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / - vylúčenie za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred BÚ podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 18.11.2
SFZ-DK-2017/2018-0478U 478 – MFK Ružomberok / 1. liga Ženy / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola I. ligy Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/4 a čl.
SFZ-DK-2017/2018-0477U 477 – MFK Zemplín Michalovce/ 1. liga Ženy / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. a 5. kola I. ligy Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl.
SFZ-DK-2017/2018-0476U 476 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava / 1. liga Ženy / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2., 5. a 7. kola I. ligy Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu v
SFZ-DK-2017/2018-0475U 475 – FK Dukla Banská Bystrica – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/11/2017 v právnej veci navrhovateľa Marián Had, v zast. JUDr. Dušan Repák proti odporcovi FK Dukla, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2017 a vykon
SFZ-DK-2017/2018-0474U 474 – FC VSS Košice – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/25/2017 v právnej veci navrhovateľa Juraj Hovančík, v zast. JUDr. Ján Polomský proti odporcovi FC VSS Košice, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.10.2017 a vykona
SFZ-DK-2017/2018-0473U 473 – FK Slovan Levice – DK berie na vedomie podnet klubu (U 412) a konštatuje, že spôsobenie škody klubom AS Trenčín nebolo preukázané.
SFZ-DK-2017/2018-0472U 472 – AS Trenčín – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 443.
SFZ-DK-2017/2018-0471U 471 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK na základe U 402 a U 436, Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, vlastnýc