Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2017/2018-0303U 303 – Koloman Forró / 1398369 / MFK Ivekol Nové Zámky / 1. SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS / vulgárne výroky, pokus o jeho telesné n
SFZ-DK-2017/2018-0302U 302 – Robert Čík / 1355633 / vedúci družstva Futsal Team Levice, 1.SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS menovaného (vulgárne výroky, údaj
SFZ-DK-2017/2018-0301U 301 – Miroslav Graus / 1155419 / - DK na základe podnetu klubu Futsal Team Levice, 1.SLF žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym výrokom na jeho adresu od hráča Martina Dudáša / 1174977/ - hráča MFK Ivekol Nové Zámky, počas stretnutia 3. kola
SFZ-DK-2017/2018-0300U 300 – Martin Dudáš / 1174977 / - DK na základe podnetu klubu Futsal Team Levice, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vulgárnym výrokom na adresu Miroslava Grausa / 1155419 / - hráča Futsal team Levice počas stretnutia
SFZ-DK-2017/2018-0299U 299 – Ladislav Mikita / tréner ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF/ - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 252 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje s
SFZ-DK-2017/2018-0298U 298 – Marcel Budáč / 1072323 / - DK na základe U 201 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 19.10. 2017 o 16.00 hod. v sídle SFZ.
SFZ-DK-2017/2018-0297U 297 – Dušan Dobšovič / 1042236 / - DK na základe U 201 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 19.10. 2017 o 16.15 hod. v sídle SFZ.
SFZ-DK-2017/2018-0296U 296 – NMŠK 1922 Bratislava – DK na základe nesplnenia U 170 podľa čl. 64/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP. DK zároveň ukladá klubu splnenie U 78, do 18.10.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0295U 295 – MFK Skalica – DK berie na vedomie splnenie U 248.
SFZ-DK-2017/2018-0294U 294 – MFK Snina / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 275 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Snina – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 57/1
SFZ-DK-2017/2018-0293U 293 – MFK Zemplín Michalovce / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola Slovnaft Cup-u medzi MF
SFZ-DK-2017/2018-0292U 292 – FK Železiarne Podbrezová (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 263 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi FK Železiarne Podbrezová (A) – FK Senica (A) podľa čl
SFZ-DK-2017/2018-0291U 291 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 11. kola Fo
SFZ-DK-2017/2018-0290U 290 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 261 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – FK DAC 1904 Dunajská Streda
SFZ-DK-2017/2018-0289U 289 – FC Spartak Trnava (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 260 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) podľa čl. 58
SFZ-DK-2017/2018-0288U 288 – Tomáš Mihálik / 1266101 / FC Spartak Trnava, I. LSD - U19 / - od 08.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0287U 287 – Jozef Rapoš / 1293155 / MFK Ružomberok, I. LSD - U19 / - od 08.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0286U 286 – Igor Kotora / 1181985 / MFK Lokomotíva Zvolen, II. liga / - od 08.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0285U 285 – Ján Nosko / 1165447 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. liga / - od 07.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0284U 284 – Michal Grohoľ / 1209062 / Partizán Bardejov, II. liga / - od 08.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0283U 283– Ivan Múdry / 1218366 / AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga / - od 08.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0282U 282 – Veronika Jančová / 1316811 / ŠKF VIX Žilina, I. liga Ženy / - od 08.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0281U 281 – Branislav Šušolík / 1309021 / MŠK Žilina (B), II. liga / - od 08.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0280U 280 – Ivana Haringová / 1350449 / MFK Topvar Topoľčany, II. liga Ženy, skupina B / - vylúčenie za HNS - podrazenie súpera pred PÚ vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. pod
SFZ-DK-2017/2018-0279U 279 – Patrik Vasiľ / 1348539 / FC Nitra, I. LSŽ - U14 / - vylúčenie za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PK podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 0
SFZ-DK-2017/2018-0278U 278 – Denis Ballay / 1276041 / FC Nitra, I. LMD - U16 / - vylúčenie za HNS – vulgárny výrok voči R podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 48/2a DP, od 09.10.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0277U 277 – Daniel Lašík / 1278767 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / - vylúčenie za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 08.10.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0276U 276 – Ján Bajza / 1181543 / KFC Komárno, II. liga / - vylúčenie za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 08.10.2017.
SFZ-DK-2017/2018-0275U 275 – MFK Snina / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotec
SFZ-DK-2017/2018-0274U 274 – MFK Zemplín Michalovce / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky)
SFZ-DK-2017/2018-0273U 273 – Denis Ventúra / 1249603 / - DK berie na vedomie odvolanie voči rozhodnutiu U 232 a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2017/2018-0272U 272 – Vahagn Militosyan / 1371289 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 233 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do
SFZ-DK-2017/2018-0271U 271 – NMŠK 1922 Bratislava – DK upozorňuje klub na splnenie U 170.
SFZ-DK-2017/2018-0270U 270 – MFK Skalica – DK upozorňuje klub na splnenie U 248.
SFZ-DK-2017/2018-0269U 269 – Michal Podlucký / 1153217 / - DK berie na vedomie stanovisko k U 239 a rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R, AR1) po stretnutí 9. kola II. ligy medzi Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves – KFC Komárno podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sa
SFZ-DK-2017/2018-0268U 268 – Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 238 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne výroky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnu
SFZ-DK-2017/2018-0267U 267 – MŠK Žilina / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 268 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) v stretnutí 10. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina (A) – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 58/2a, g DP ukladá Disciplin
SFZ-DK-2017/2018-0266U 266 – FK Senica / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 235 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky s následným prerušením stretnutia) v stretnutí 10. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – FC Sparta
SFZ-DK-2017/2018-0265U 265 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 234 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky s následným prerušením stretnutia, vhadzovanie plastových pohárov do ihriska, vulgárne pokriky) pred a počas stre
SFZ-DK-2017/2018-0264U 264 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k vyčísleniu škôd na štadióne City Arena, a. s. vzniknutých na stretnutí 5. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – ŠK Slovan Bratislava futbal (A) a ukladá
SFZ-DK-2017/2018-0263U 263 – FK Železiarne Podbrezová (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné sta
SFZ-DK-2017/2018-0262U 262 – FC Nitra / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS diváko
SFZ-DK-2017/2018-0261U 261 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – FK DAC 1904 Dun
SFZ-DK-2017/2018-0260U 260 – FC Spartak Trnava (A) / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A)
SFZ-DK-2017/2018-0259U 259 – Pavol Šupka / 1143865 / AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga / - od 01.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0258U 258 – Yves Simon Pambou Loembet / 1362161 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - od 01.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0257U 257 – Martin Šarišský / 1341516 / FK Poprad, I. LSŽ - U15 / - od 01.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0256U 256 – Martin Rymarenko / 1280783 / FK DAC 1904 Dunajská Streda (A), I. LSD - U19 / - od 01.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0255U 255 – Marko Živković / 1370855 / FK DAC 1904 Dunajská Streda (A), Fortuna liga / - od 01.10.2017
SFZ-DK-2017/2018-0254U 254 – Slavomír Kica / 1153791 / FK Poprad (A), II. liga / - vylúčenie za HNS – (vulgárny výrok voči AR1) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, od 02.10.2017.