Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2016/2017-0952U 952 – Michal Halenár (zástupca klubu) / FC Spartak Trnava, I. SLF-baráž / - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 915 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu s
SFZ-DK-2016/2017-0951U 951 – Róbert Humel / 1182072 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 914 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozas
SFZ-DK-2016/2017-0950U 950 – Michal Kukučka / 1228777 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o tretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 913 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – poza
SFZ-DK-2016/2017-0949U 949 – DK berie na vedomie odvolanie Jozefa Kostelníka a rozhodla, že odvolaniu voči U 899 v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2016/2017-0948U 948 – Martin Trančík / 1072667 / - DK na základe podnetu oddelenia Integrity futbalu SFZ s poukazom na č. uznesenia SFZ-DK-2013/2014-0510 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 25.05.2017 o 16.15 hod. v sídle SFZ podľa čl. 74/2 DP.
SFZ-DK-2016/2017-0947U 947 – TJ Sokol Bodíky / II.Liga ženy skupina A / - DK na základe podnetu KŽF za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 19. kola II. ligy ženy skupina A medzi ŠK Vrakuňa Bratislava –TJ Sokol Bodíky dňa 14.05.2017 ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú
SFZ-DK-2016/2017-0946U 946 – FK TJ Skačany – DK berie na vedomie podnet klubu o vyrovnanie odstupného za hráča – Andrej Šudík / 1290183 / s klubom MFK Topvar Topoľčany. DK oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov.
SFZ-DK-2016/2017-0945U 945 – MFK Nová Baňa – DK berie na vedomie podnet klubu o vyrovnanie odstupného za hráča – Matej Starší / 1211221 / s klubom FK Dukla Banská Bystrica. DK oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov.
SFZ-DK-2016/2017-0944U 944 – Marián Šarmír / 1315106 / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu žiada menovaného o písomné stanovisko k nerešpektovaniu pokynu NR napriek upozorneniam (identifikačná karta) zo stretnutia 8. kola II. l
SFZ-DK-2016/2017-0943U 943 – FC Nitra / II. liga / - DK na základe Správa delegáta zo stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihri
SFZ-DK-2016/2017-0942U 942 – DK berie na vedomie Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 31. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – FK Senica.
SFZ-DK-2016/2017-0941U 941 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konania a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechn
SFZ-DK-2016/2017-0940U 940 – MŠK Rimavská Sobota / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 906 a s poukazom na U 938 podľa čl. 64/4 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 10 DP.
SFZ-DK-2016/2017-0939U 939 – Matej Vargic / 1166224 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 907. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a videozáznamu za porušenie p
SFZ-DK-2016/2017-0938U 938 – MŠK Rimavská Sobota / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 906.
SFZ-DK-2016/2017-0937U 937 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 905 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 30. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FC Spartak Trnava podľa čl. 58/1b DP ukladá Disciplinárnu s
SFZ-DK-2016/2017-0936U 936 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 904 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) počas stretnutia 30. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FC Spartak Trnava podľa čl.57/1b a čl.58/2a,b DP
SFZ-DK-2016/2017-0935U 935 – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 903 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu nepovolanej osoby do útrob štadióna) počas stretnutia 30. kola Fortuna ligy medzi FC ViOn Zlaté Mora
SFZ-DK-2016/2017-0934U 934 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP a do ihriska, vulgárne pokriky) počas stretnutia 30. kola Fortuna ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce - Vrá
SFZ-DK-2016/2017-0933U 933 – Ivan Lišivka / 1155848 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0932U 932 – Samuel Jenat / 1294610 / FK Dukla Banská Bystrica / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0931U 931 – Martin Auxt / 1282051 / ŽP Šport Podbrezová, I. LMD - U16 / - od 17.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0930U 930 – Daniel Dojčinovič / 1282207 / FC Nitra, I. LMD - U17 / - od 17.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0929U 929 – Dominik Špiriak / 1298204 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0928U 928 – Martin Rymarenko / 1280783 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0927U 927 – William Žakarovský / 1288708 / FC VSS Košice, I. LSD - U19 / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0926U 926 – Miloš Šimončič / 1160609 / FC Nitra, II. liga / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0925U 925 – Peter Vasilko / 1340416 / MŠK Rimavská Sobota, II. liga / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0924U 924 – Ján Spodniak / 1224381 / ŠK Svätý Jur, II. liga / - od 15.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0923U 923 – Richard Kačala / 1208256 / 1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga / - od 13.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0922U 922 – Slobodan Andrič / 1330144 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0921U 921 – Peter Maslo / 1159817 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0920U 920 – Richard Poliak / 1292405 / Partizán Bardejov, I. LMD - U16 / - od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0919U 919 – Adrián Gurega / 1301790 / FK Senica, I. LMD - U17 / - vylúčenie za HNS zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hraním rukou mimo pokutového územia podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP,
SFZ-DK-2016/2017-0918U 918 – Matej Vajs / 1280658 / FK Senica, I. LMD - U17 / - vylúčenie za HNS - zakázaná hra rukou mimo pokutového územia, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 D
SFZ-DK-2016/2017-0917U 917 – Kevin Mikita / 1322268 / FC VSS Košice, I. LSD - U19 / - vylúčenie za HNS - držanie súpera v gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 14.05.2017
SFZ-DK-2016/2017-0916U 916 – Sergei Bugriev / 1384844 / FC VSS Košice, I. LSD - U19 / - vylúčenie za surovú hru - podrazenie súpera s použitím nadmernej sily v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, o
SFZ-DK-2016/2017-0915U 915 – Michal Halenár (zástupca klubu) / FC Spartak Trnava, I. SLF-baráž / - Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí DK začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné sta
SFZ-DK-2016/2017-0914U 914 – Róbert Humel / 1182072 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby žiada menovaného o zaslanie písomného stanoviska k HNS (vulgárne výroky voči R) po stretnutí 9. kola baráže o 1.SLF medzi KPP Barabé
SFZ-DK-2016/2017-0913U 913 – Michal Kukučka / 1228777 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby žiada menovaného o zaslanie písomného stanoviska k HNS (vulgárne výroky voči R) po stretnutí 9. kola baráže o 1.SLF medzi KPP Bar
SFZ-DK-2016/2017-0912U 912 – DK berie na vedomie podnet Ľubomíra Korijkova, v zast. JUDr. Peter Majerník v právnej veci č. k. 20/15 RS označený ako Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ a rozhodla, že odvolaniu voči U 828 v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl
SFZ-DK-2016/2017-0911U 911 – FK Dukla Banská Banská Bystrica – DK za nesplnenie povinnosti uloženej U 749 v právnej veci č. k. 05/15 RS Dušan Uškovič, v zast. Mgr. Melánia Holeščáková proti FK Dukla, a. s. ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu činno
SFZ-DK-2016/2017-0910U 910 – MFK Skalica / II. liga / - DK berie na vedomie ISSF podania klubu (ID 67842, ID 67900) bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP
SFZ-DK-2016/2017-0909U 909 – DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 6. kola II. ligy – sk. o postup do FL medzi MŠK Žilina (B) – MFK Tatran Liptovský Mikuláš a odstupuje na doriešenie Technickému úseku SFZ.
SFZ-DK-2016/2017-0908U 908 – DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 6. kola II. ligy – sk. o postup do FL medzi FC VSS Košice – MFK Skalica.
SFZ-DK-2016/2017-0907U 907 – Matej Vargic / 1166224 / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vneseniu pyrotechniky do areál
SFZ-DK-2016/2017-0906U 906 – MŠK Rimavská Sobota / II. liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrot
SFZ-DK-2016/2017-0905U 905 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 30. kola Fortuna ligy medzi AS
SFZ-DK-2016/2017-0904U 904 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) počas stretnutia 30. kola Fortuna li
SFZ-DK-2016/2017-0903U 903 – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu nepovolanej osoby