Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2017/2018-0626U 626 – Marián Hudek / 1241591/ - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 612 a rozhodla, že konanie zastavuje podľa čl. 78/5b DP.
SFZ-DK-2017/2018-0625U 625 – Filip Rafanides / 1230336 / MIBA Banská Bystrica, 1.SLF / - od 17.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0624U 624 – Marconi De Lima Batista / 1383958 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - od 18.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0623U 623 – Marián Krnáč /1275131 / MIBA Banská Bystrica, FEJ U-20 / - od 22. 02. 2018
SFZ-DK-2017/2018-0622U 622 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
SFZ-DK-2017/2018-0621U 621 – MST Partners, s. r. o. – DK na základe U 595 rozhodla, že podnet berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
SFZ-DK-2017/2018-0620U 620 – MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / - DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 20. kola Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava futbal (A).
SFZ-DK-2017/2018-0619U 619 – Marco Rossi / 1388624 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia žiada menovaného o písomné stanovisko k NS (viacnásobné opustenie TZ, neprimeraná gestikulácia a verbálne prejavy) počas stretnutia 20. kola Fortuna ligy FK Senica (A) – FK DAC 1904
SFZ-DK-2017/2018-0618U 618 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 20. kola Fortuna ligy FK Senica (A) – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A).
SFZ-DK-2017/2018-0617U 617 – Michal Ranko / 1239099 / FK Senica, Fortuna liga / - od 19.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0616U 616 – Erik Pačinda / 1215049 / FK DAC 1904 Dunajská Streda (A), Fortuna liga / - od 19.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0615U 615 – Miroslav Petko / 1249149 / 1. FC TATRAN Prešov (A), Fortuna liga / - od 19.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0614U 614 – Miroslav Viazanko / 1130053 / FK Železiarne Podbrezová (A), Fortuna liga / - od 19.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0613U 613 – Petterson Bruno Moura Da Silva / 1384544 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - od 11.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0612U 612 – Marián Hudek / 1241591/ - DK na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a stanoviska delegovanej osoby začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R2) počas stretnut
SFZ-DK-2017/2018-0611U 611 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
SFZ-DK-2017/2018-0610U 610 – FK Spišská Nová Ves / II. liga / – DK na základe nesplnenia U 590 rozhodla, že ukladá klubu podľa čl. 43/1 DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu najvyššej vekovej kategórie podľa čl. 43/4,5 DP,
SFZ-DK-2017/2018-0609U 609 – Milan Šimčák / 1249901 / - DK na základe vlastných zistení a stanoviska klubu rozhodla, že za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí medzi Górnik Zabrze – MFK Zemplín Michalovce, odohratého dňa 03.02.2018 podľa čl. 37/3 DP ukladá Discipl
SFZ-DK-2017/2018-0608U 608 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) / Fortuna liga / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/19/2017.
SFZ-DK-2017/2018-0607U 607 – ŠK Makroteam – DK vo veci podnetu 4FSC, o. z. (U 201, U 330) na základe rozhodnutia Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/18/2017 rozhodla, že konanie zastavuje podľa čl. 78/5a DP.
SFZ-DK-2017/2018-0606U 606 – Martin Trančík / 1072667 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/12/2017 a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.03.2018 o 16:00 v sídle SFZ.
SFZ-DK-2017/2018-0605U 605 – FC VSS Košice – DK na základe nesplnenia U 474 ukladá klubu podľa čl. 43/1 DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu najvyššej vekovej kategórie podľa čl. 43/4,5 DP až do splnenia záväzku.
SFZ-DK-2017/2018-0604U 604 – Marián Hudek / 1241591/ ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF/ - od 04.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0603U 603 – Robert Greško / 1237045/ MIBA Banská Bystrica, 1.SLF/ - od 03.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0602U 602 – Peter Brestovanský / 1259194 / FC Bíli Andeli-futsal, 1.SLF / - od 03.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0601U 601 – Tomáš Oršolík / 1204751 / MFK Ivekol Nové Zámky, 1.SLF / - od 07.02.2018
SFZ-DK-2017/2018-0600U 600 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
SFZ-DK-2017/2018-0599U 599 – Timotej Záhumenský / 1249320 / - DK na základe vlastných zistení a stanoviska rozhodla, že za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí medzi FC Orenburg – FK DAC 1904 Dunajská Streda, odohraného dňa 06.02.2018 podľa čl. 37/3 DP ukladá Dis
SFZ-DK-2017/2018-0598U 598 – Lukáš Čmelík / 1258359 / - DK na základe vlastných zistení a stanoviska klubu rozhodla, že za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí medzi FC Orenburg – FK DAC 1904 Dunajská Streda, odohraného dňa 06.02.2018 podľa čl. 37/3 DP ukladá Dis
SFZ-DK-2017/2018-0597U 597 – Tomáš Huk / 1240028 / - DK na základe vlastných zistení a stanoviska klubu rozhodla, že za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí medzi FC Orenburg – FK DAC 1904 Dunajská Streda, odohraného dňa 06.02.2018 podľa čl. 37/3 DP ukladá Discip
SFZ-DK-2017/2018-0596U 596 – MFK Zemplín Michalovce – DK žiada klub o zaslanie zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia medzi Górnik Zabrze – MFK Zemplín Michalovce, odohratého dňa 03.02.2018 z dôvodu vylúčenia hráča Milana Šimčáka / 1249901 /, do 14.02.2018.
SFZ-DK-2017/2018-0595U 595 – MST Partners, s. r. o. – DK berie na vedomie „Podnet na začatie disciplinárneho konania“ doručený dňa 18.01.2018 a pokračuje v šetrení veci.
SFZ-DK-2017/2018-0594U 594 – Petterson Bruno Moura Da Silva / 1384544 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie, ktorá bola uložená U 578 a rozhodla, že podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 s. s. ) a určuje
SFZ-DK-2017/2018-0593U 593 – Erik Bielik / 1255023 / Futsal Team Levice, 1.SLF / - od 27. 01.2018
SFZ-DK-2017/2018-0592U 592 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
SFZ-DK-2017/2018-0591U 591 – 1. FC Tatran Prešov – DK berie na vedomie splnenie U 548.
SFZ-DK-2017/2018-0590U 590 – FK Spišská Nová Ves – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/31/2017 v právnej veci navrhovateľa Martin Poláček, v zast. JUDr. Ľubomír Messinger proti odporcovi Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves, ktoré nadobudlo právopla
SFZ-DK-2017/2018-0589U 589 – Boris Godál / 1157116 / FC Spartak Trnava / - DK na základe vylúčenia menovaného za HNS – sotenie súpera v neprerušenej hre v prípravnom stretnutí FC Spartak Trnava – FK NASAF Qarschi, odohratého dňa 22.01.2018 podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárn
SFZ-DK-2017/2018-0588U588 – ŠK Slovan Bratislava Futsal /FEJ U-18/ – DK vo veci odhlásenia družstva z celoslovenskej FEJ -18 súťaže v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe U 582 a stanoviska klubu rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SF, závažné poru
SFZ-DK-2017/2018-0587U587 – Peter Hradecký /masér FC Bíli Andeli-futsal Trnava, 1.SLF / – DK berie na vedomie stanovisko k U 580 a rozhodla, že za HNS (vykázanie z lavičky za hrubé a vulgárne urážky a výroky voči R) v stretnutí 12. kola 1.SFL medzi Wild Boys '02 Bratislava
SFZ-DK-2017/2018-0586U586 – Peter Jalakša / 1077970 / Wild Boy´s 02 Bratislava, 1.SLF / - vylúčenie za HNS - držanie súpera v súboji o loptu vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP,
SFZ-DK-2017/2018-0585U585 – Eduard Horáček / 1240026 / MFK Ivekol Nové Zámky, 1.SLF / - vylúčenie za HNS - kopnutie súpera v prerušenej hre nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 20. 01. 2018.
SFZ-DK-2017/2018-0584U584 – Lazar Dordevič / 1334068 / - DK na základe Zápisu o stretnutí rozhodla, že za HNS – udretie súpera päsťou do tváre nadmernou silou v prerušenej hre v priateľskom stretnutí medzi FK Železiarne Podbrezová – FK Poprad odohraného dňa 23.01.2018 podľa čl
SFZ-DK-2017/2018-0583U583 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
SFZ-DK-2017/2018-0582U 582 – ŠK Slovan Bratislava Futsal / FEJ U-18/ - DK na základe písomného podnetu Exekutívy SF začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k odhlásenie družstva zo súťaže (porušenie povinností vyplývajúce z predpisu alebo rozho
SFZ-DK-2017/2018-0581U 581 – Adam Zdráhal / 1218610 / ŠK Slovan Bratislava Futsal, 1.SLF/ - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 536 a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu podľa
SFZ-DK-2017/2018-0580U 580 – Peter Hradecký / masér FC Bíli Andeli-futsal Trnava, 1.SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky a hrubé urážky
SFZ-DK-2017/2018-0579U 579 – Boris Juhás /1258284 / FC Bíli Andeli-futsal Trnava, 1.SLF / - od 13. 1. 2018
SFZ-DK-2017/2018-0578U 578 – Petterson Bruno Moura Da Silva / 1384544 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - vylúčenie za HNS - kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 14
SFZ-DK-2017/2018-0577U 577 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.