Disciplinárna komisia
Členovia
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Mihál
Peter Potecký
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Vachan
František Lunák
Marián Vereš
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2016/2017-0807U 807– FC VSS Košice / II. liga sk. o postup do FL, 2. kolo / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii domáceho stretnutia (nezabezpečená miestnosť DZ a IT technika pre R) ukladá Disciplinárnu sankciu – finan
SFZ-DK-2016/2017-0806U 806 – ŠKF Sereď / II. liga sk. o postup do FL, 2. kolo / - DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii domáceho stretnutia (nezabezpečenie riadneho prehratia záznamu pre DZ-PR) ukladá Disciplinárnu sankciu – fin
SFZ-DK-2016/2017-0805U 805 – Miloš Sekulić / 1384916 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 668 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2017.
SFZ-DK-2016/2017-0804U 804 – Martin Šebek / 1207632 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2016/2017-0803U 803 – Helder Mendes Rodrigues / 1384846 / ŠK Svätý Jur, II. liga / - DK na základe písomného stanoviska KR SFZ a na základe vlastných zistení rozhodla, že upúšťa od uloženia Disciplinárnej sankcie za udelenie 2. ŽK menovanému v stretnutí 3. kola II. ligy
SFZ-DK-2016/2017-0802U 802 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej U 749 vo veci č. k. 05/15 RS Dušan Uškovič, v zast. Mgr. Melánia Holeščáková proti FK Dukla, a. s. a rozhodla, že žiadosti
SFZ-DK-2016/2017-0801U 801 – Jozef Kostelník /1040605/ - DK na základe podnetu od klubu FK Poprad týkajúci sa stretnutia 7. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Skalica – FK Poprad odohraného dňa 12.04.2017 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko
SFZ-DK-2016/2017-0800U 800 – Stanislav Šesták / 1140273 / - DK na základe podnetu od klubu FK Poprad týkajúci sa stretnutia 7. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Skalica – FK Poprad odohraného dňa 12.04.2017 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanov
SFZ-DK-2016/2017-0799U 799 – FC VSS Košice / II. liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola II. ligy o postup do FL medzi FC VSS Košice – FC Nit
SFZ-DK-2016/2017-0798U 798 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 769 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, hrubé verbálne prejavy, vhadzovanie predmetov na HP, vhadzovanie predmetov do ihriska, poškodzovanie zariade
SFZ-DK-2016/2017-0797U 797 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 768 a rozhodla, že za HNS divákov a za nedostatočnú US (použitie a umožnenie vnesenia pyrotechniky do sektorov domácich a hostí, hrubé verbálne prejavy) počas s
SFZ-DK-2016/2017-0796U 796 – FK Poprad / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 765.
SFZ-DK-2016/2017-0795U 795 – Marcel Bacík / 1150959 / - DK na základe podnetu od Matriky SFZ žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti vyplývajúcej zo Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (neuhradenie registračného poplatku), do 02.05.2017.
SFZ-DK-2016/2017-0794U 794 – DK na základe podnetu od Matriky SFZ vyzýva sprostredkovateľov registrovaných SFZ (Koprda Juraj, Kuráň Martin, Smorádek Daniel, Stančík Marian, Suchý Marcel, Šomský Martin) k plneniu povinností vyplývajúcich z ich sprostredkovateľskej činnosti v sú
SFZ-DK-2016/2017-0793U 793 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko k U 744 a s poukazom na U 744, HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vniknutie diváka na HP s následným prerušením stretnutia) v stretnutí 3. kola II. ligy sk.-
SFZ-DK-2016/2017-0792U 792 – DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 27. kola Fortuna ligy medzi ŽP Šport Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce.
SFZ-DK-2016/2017-0791U 791 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP,
SFZ-DK-2016/2017-0790U 790 – Adam Morong / 1229506 / ŠKF Sereď, II. liga / - od 16.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0789U 789 – Miroslav Petko / 1249149 / 1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga / - od 17.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0788U 788 – Tomáš Vaľovčin / 1315288 / MFK Vranov nad Topľou, I. LSŽ – U 15 / - od 14.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0787U 787 – Norbert Grejták / 1295608 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LSD - U19 / - od 13.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0786U 786 – Michal Hamuľak / 1198700 / Partizán Bardejov, II. liga / - od 16.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0785U 785 – Vladimír Pončák / 1135836 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 15.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0784U 784 – Ján Papaj / 1107468 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / - od 16.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0783U 783 – Peter Doležaj / 1124763 / ŠK Svätý Jur, II. liga / - od 16.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0782U 782 – Samuel Šefčík / 1258305 / ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga / - od 16.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0781U 781 – Matúš Mader / 1299801 / FK Senica, I. LSD - U19 / - od 14.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0780U 780 – Petra Ďuráčiová / 1263325 / - ŽFK v Bánovciach nad Bebravou, II. liga Ženy, skupina B / - vylúčenie za HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl.
SFZ-DK-2016/2017-0779U 779 – Juraj Štefánik / 1293345 / / AS Trenčín, I. LSD - U19 / - vylúčenie za Surovú hru - podrazenie súpera s použitím nadmernej sily podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 14.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0778U 778 – Ľuboslav Levai / 1269813 / AS Trenčín, I. LSD - U19 / - vylúčenie za Surovú hru - kopnutie súpera do hlavy kolíkmi kopačky napred vo výskoku v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl
SFZ-DK-2016/2017-0777U 777 – Timotej Janček / 1265612 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti členka v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl
SFZ-DK-2016/2017-0776U 776 – Dušan Dzibela / 1239618 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 705 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2016/2017-0775U 775 – FK Poprad / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie podnet klubu týkajúci sa stretnutia 7. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Skalica – FK Poprad odohraného dňa 12.04.2017 za údajné HNS trénera domácich Jozefa Kostelníka (verbálne urážlivé prejavy voči hr
SFZ-DK-2016/2017-0774U 774 – MŠK – Thermál Veľký Meder – DK berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráča Ádam Meszáros / 1234645 / s klubom MFK Skalica. DK oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov.
SFZ-DK-2016/2017-0773U 773– Miloš Sekulić / 1384916 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 668 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2016/2017-0772U 772 – Alan Gelhorn Fialho / 1384679 / – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 736 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.201
SFZ-DK-2016/2017-0771U 771 – ŠKF Sereď / II. liga / - DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 2. kola II. ligy o postup do FL medzi ŠKF Sereď – MFK Tatran Liptovský Mikuláš bez prijatia Disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2016/2017-0770U 770 – FC VSS Košice / II. liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 2.
SFZ-DK-2016/2017-0769U 769 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a
SFZ-DK-2016/2017-0768U 768 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a
SFZ-DK-2016/2017-0767U 767 – MFK Skalica / Slovnaft Cup / – DK berie na vedomie žiadosť klubu bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
SFZ-DK-2016/2017-0766U 766 – DK berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 7. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava futbal.
SFZ-DK-2016/2017-0765U 765 – FK Poprad / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS
SFZ-DK-2016/2017-0764U 764 – Martin Macho / 1279612 / FC Nitra, I. LSD – U 19 / - od 09.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0763U 763 – Timotej Záhumenský / 1249320 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 09.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0762U 762 – František Lády / 1258299 / ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga / - od 10.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0761U 761 – Dávid Keresteš / 1249155 / 1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga / - od 08.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0760U 760 – Pavol Šafranko / 1239467 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - od 09.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0759U 759 – Miroslav Káčer / 1258355 / MŠK Žilina, Fortuna liga / od 10.04.2017
SFZ-DK-2016/2017-0758U 758 – Jan Staško / 1348617 / MFK Lokomotíva Zvolen, II. liga / - od 10.04.2017