Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0640
U 640 –Mitchell Stuart Schet / 1368114 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 640 –Mitchell Stuart Schet / 1368114 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0640
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 13:59
Stav: Nové