Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0779
U 779 – Juraj Štefánik / 1293345 / / AS Trenčín, I. LSD - U19 / - vylúčenie za Surovú hru - podrazenie súpera s použitím nadmernej sily podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 14.04.2017
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP: U 779 – Juraj Štefánik / 1293345 / / AS Trenčín, I. LSD - U19 / - vylúčenie za Surovú hru - podrazenie súpera s použitím nadmernej sily podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 14.04.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0779
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 12:18
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Štefánik poplatok za prerokovanie 10 EUR 21.04.2017 12:20