Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0781
U 781 – Matúš Mader / 1299801 / FK Senica, I. LSD - U19 / - od 14.04.2017
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie: U 781 – Matúš Mader / 1299801 / FK Senica, I. LSD - U19 / - od 14.04.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0781
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 13:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matúš Mader poplatok za prerokovanie 10 EUR 21.04.2017 13:56