Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0949
U 949 – DK berie na vedomie odvolanie Jozefa Kostelníka a rozhodla, že odvolaniu voči U 899 v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
U 949 – DK berie na vedomie odvolanie Jozefa Kostelníka a rozhodla, že odvolaniu voči U 899 v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0949
Dátum zaevidovania: 19.05.2017 14:26
Stav: Nové