Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0950
U 950 – Michal Kukučka / 1228777 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o tretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 913 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – poza
U 950 – Michal Kukučka / 1228777 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o tretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 913 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac podľa čl. 48/2b, od 06.05.2017. DK ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 913. DK menovanému prerušuje výkon Disciplinárnej sankcie od 13.05.2017 (ukončenie baráže) až do termínu zahájenia súťažného ročníka 2017/2018 sútaží SF, podľa čl. 17/8 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0950
Dátum zaevidovania: 19.05.2017 14:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 19.05.2017 14:27