Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0951
U 951 – Róbert Humel / 1182072 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 914 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozas
U 951 – Róbert Humel / 1182072 / FC Spartak Trnava - futsal/ - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 914 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac podľa čl. 48/2b, od 06.05.2017. DK ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 914. DK menovanému prerušuje výkon Disciplinárnej sankcie od 13.05.2017 (ukončenie baráže) až do termínu zahájenia súťažného ročníka 2017/2018 sútaží SF, podľa čl. 17/8 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0951
Dátum zaevidovania: 19.05.2017 14:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Humel poplatok za prerokovanie 25 EUR 19.05.2017 14:28