Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2016/2017-0952
U 952 – Michal Halenár (zástupca klubu) / FC Spartak Trnava, I. SLF-baráž / - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 915 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu s
U 952 – Michal Halenár (zástupca klubu) / FC Spartak Trnava, I. SLF-baráž / - DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegovanej osoby s poukazom na U 915 rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči R po stretnutí ) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 3 týždne podľa čl. 16/1,2 čl. 19/1 a čl. 48/2b DP, od 06.05.2017. DK ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 915. DK menovanému prerušuje výkon Disciplinárnej sankcie od 13.05.2017 (ukončenie baráže) až do termínu zahájenia súťažného ročníka 2017/2018 sútaží SF, podľa čl. 17/8 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2016/2017-0952
Dátum zaevidovania: 19.05.2017 14:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 19.05.2017 14:29