Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0062
U 62 – KFC Komárno – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
U 62 – KFC Komárno – DK na základe podnetu ŠTK SFZ za neskoré prihlásenie sa do súťaže Slovnaft Cup podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0062
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 12:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 11.08.2017 12:55
POKUTY