Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0063
U 63 – Miroslav Jantek / 10320151 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 33 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.1
U 63 – Miroslav Jantek / 10320151 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 33 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0063
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 12:56
Stav: Nové