Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0065
U 65 – Illiy Solomakha / 1376857 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 1051 a rozhodla, že žiadosť zamieta z dôvodu nesplnenia náležitostí uvedených v čl. 41/1 DP.
U 65 – Illiy Solomakha / 1376857 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 1051 a rozhodla, že žiadosť zamieta z dôvodu nesplnenia náležitostí uvedených v čl. 41/1 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0065
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 12:57
Stav: Nové