Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0127
U 127 – Marian Pišoja / 1273914 / AS Trenčín, I. LSD - U19 / - vylúčenie za Surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 27.08.2017
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP: U 127 – Marian Pišoja / 1273914 / AS Trenčín, I. LSD - U19 / - vylúčenie za Surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 27.08.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0127
Klub: AS Trenčín
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 14:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marian Pišoja Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 31.08.2017 14:12