Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0131
U 131 – Pavol Šuľák / 1196661 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - od 26.08.2017
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie: U 131 – Pavol Šuľák / 1196661 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - od 26.08.2017
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0131
Klub: SLAVOJ Trebišov
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 14:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavol Šuľák Poplatok za prerokovanie. 25 EUR 31.08.2017 14:28