Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0133
U 133 – Mário Auxt / 1100551 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kopnutie do fľaše s vodou do HP) počas stretnut
U 133 – Mário Auxt / 1100551 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kopnutie do fľaše s vodou do HP) počas stretnutia 5. kola II. ligy medzi FC ŠTK 1914 Šamorín (A) – FK Železiarne Podbrezová (B) podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 06.09.2017. DK zároveň ukladá podľa čl. 43/1 DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie trénera až do rozhodnutia DK podľa čl. 19/1 a čl. 43/2a DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0133
Dátum zaevidovania: 04.09.2017 08:28
Stav: Nové