Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0134
U 134 – MŠK Žilina / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomn
U 134 – MŠK Žilina / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina (A) – FC Spartak Trnava (A) podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 06.09.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0134
Dátum zaevidovania: 04.09.2017 08:29
Stav: Nové