Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0136
U 136 – FC Nitra / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrot
U 136 – FC Nitra / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (vnesenie a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 06.09.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0136
Dátum zaevidovania: 04.09.2017 08:30
Stav: Nové