Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0137
U 137 – Sebastian Nebyla / 1265373 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 96 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu od 28.8.2017 do 3
U 137 – Sebastian Nebyla / 1265373 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 96 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu od 28.8.2017 do 31.12.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0137
Dátum zaevidovania: 04.09.2017 08:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Sebastian Nebyla poplatok za prerokovanie 10 EUR 04.09.2017 08:32