Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0138
U 138 – AFC Nové Mesto nad Váhom – DK berie na vedomie splnenie U 90.
U 138 – AFC Nové Mesto nad Váhom – DK berie na vedomie splnenie U 90.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0138
Dátum zaevidovania: 04.09.2017 08:35
Stav: Nové