Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0139
U 139 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 5. kola II. ligy medzi ŠKF Sereď – AFC Nové Mesto nad Váhom a odstupuje na doriešenie ŠTK SFZ.
U 139 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 5. kola II. ligy medzi ŠKF Sereď – AFC Nové Mesto nad Váhom a odstupuje na doriešenie ŠTK SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0139
Dátum zaevidovania: 04.09.2017 08:35
Stav: Nové