Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0145
U 145 – Daniel Brezáni / 1318183 / MŠK Púchov, I. LMŽ - U13 / - vylúčenie za HNS - sotenie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 30.08.2017.
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP: U 145 – Daniel Brezáni / 1318183 / MŠK Púchov, I. LMŽ - U13 / - vylúčenie za HNS - sotenie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 30.08.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0145
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Daniel Brezáni poplatok za prerokovanie 5 EUR 08.09.2017 19:37