Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0146
U 146 – Martin Oršula / 1159774 / ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske, Slovnaft Cup / - od 01.09.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie: U 146 – Martin Oršula / 1159774 / ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske, Slovnaft Cup / - od 01.09.2017. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0146
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Oršula poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.09.2017 19:39