Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0148
U 148 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 140 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky na predstaviteľov SFZ, použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihriska a poškodeni
U 148 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 140 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky na predstaviteľov SFZ, použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihriska a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 5. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava (A) – ŠK Slovan Bratislava futbal (A) podľa čl. 58/1b,c DP ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu fanúšikov klubu do sektoru hostí na 1 s. s. vo Fortuna lige podľa čl. 43/1,2 DP, od 08.09.2017 a Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1 500 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Ochranné opatrenie si klub vykoná po vykonaní U 147. DK zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze nahradiť poškodenému klubu FC Spartak Trnava škodu spôsobenú disciplinárnym previnením a zaslať DK doklad o vysporiadaní spôsobenej škody podľa čl. 43/1,2o DP, do 30.09.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0148
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.09.2017 19:41
POKUTY