Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0150
U 150 – MŠK FOMAT Martin – DK berie na vedomie podnet klubu (ID 76643) / U 118 / bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
U 150 – MŠK FOMAT Martin – DK berie na vedomie podnet klubu (ID 76643) / U 118 / bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0150
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:44
Stav: Nové