Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0151
U 151 – FC Union Nové Zámky – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 119 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
U 151 – FC Union Nové Zámky – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 119 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0151
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:44
Stav: Nové