Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0152
U 152 – Komisia pre riadenie II. ligy SFZ – DK berie na vedomie doplnenie podnetu / U 121 / a konštatuje, že podanie nie je spôsobilé na ďalší postup DK.
U 152 – Komisia pre riadenie II. ligy SFZ – DK berie na vedomie doplnenie podnetu / U 121 / a konštatuje, že podanie nie je spôsobilé na ďalší postup DK.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0152
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:44
Stav: Nové