Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0155
U 155 – MFK Lokomotíva Zvolen – DK na základe nesplnenia U 78 podľa čl. 64/1b ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/4 DP a čl. 12/6 DP. DK zároveň ukladá povinnosť splniť U 78, do 13.09.2017.
U 155 – MFK Lokomotíva Zvolen – DK na základe nesplnenia U 78 podľa čl. 64/1b ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/4 DP a čl. 12/6 DP. DK zároveň ukladá povinnosť splniť U 78, do 13.09.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0155
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:46
Stav: Nové