Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0156
U 156 – Mário Auxt / 1100551 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 133 a za HNS (kopnutie do fľaše s vodou do HP) počas stretnutia 5. kola II. ligy medzi FC ŠTK 1914 Šamorín (A) – FK Železiarne Podbrezová (B) podľa čl. 47/1c DP ukladá Discipl
U 156 – Mário Auxt / 1100551 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 133 a za HNS (kopnutie do fľaše s vodou do HP) počas stretnutia 5. kola II. ligy medzi FC ŠTK 1914 Šamorín (A) – FK Železiarne Podbrezová (B) podľa čl. 47/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie trénera na 1 týždeň podľa čl. 47/2c DP, od 27.08.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0156
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:46
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Mário Auxt poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.09.2017 19:47