Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0157
U 157 – MŠK Žilina / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 134 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy
U 157 – MŠK Žilina / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 134 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina (A) – FC Spartak Trnava (A) podľa čl. 57/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu –pokarhanie podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0157
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.09.2017 19:48