Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0159
U 159 – FC Nitra / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (vnesenie a použitie p
U 159 – FC Nitra / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (vnesenie a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra – FK DAC 1904 Dunajská Streda (A) podľa čl. 58/2b ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl.58/3 a čl. 10 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0159
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:49
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.09.2017 19:50