Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0161
U 161 – Slavomír Kica / 1153791 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 112 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 161 – Slavomír Kica / 1153791 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 112 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0161
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:50
Stav: Nové