Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0162
U 162 – Samuel Marušinec / 1234071 / - DK berie na vedomie žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 50 €).
U 162 – Samuel Marušinec / 1234071 / - DK berie na vedomie žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 50 €).
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0162
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U 162 – Samuel Marušinec / 1234071 / - DK berie na vedomie žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 50 €). 50 EUR 08.09.2017 20:00