Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0164
U 164 – Marián Pišoja / 1273914 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 127 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.
U 164 – Marián Pišoja / 1273914 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 127 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2017.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0164
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marian Pišoja poplatok za prerokovanie 10 EUR 08.09.2017 20:02