Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0165
U 165 – Miloš Foltán / 1166567 / – DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za neoprávnený vstup na HP v stretnutí 6. kola II. ligy medzi FK Inter Bratislava – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu
U 165 – Miloš Foltán / 1166567 / – DK berie na vedomie stanovisko menovaného a rozhodla, že za neoprávnený vstup na HP v stretnutí 6. kola II. ligy medzi FK Inter Bratislava – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 64/3 a čl. 11 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0165
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miloš Foltán poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.09.2017 20:04