Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0167
U 167 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola II. ligy medzi KFC Komárno – Partizán Bardejov a vec odstupuje na doriešenie Komisii pre riadenie II. ligy SFZ.
U 167 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola II. ligy medzi KFC Komárno – Partizán Bardejov a vec odstupuje na doriešenie Komisii pre riadenie II. ligy SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0167
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:56
Stav: Nové