Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0169
U 169 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice / I. liga Juniorky / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie zo súťaže po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
U 169 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice / I. liga Juniorky / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ za odhlásenie zo súťaže po jej vyžrebovaní podľa čl. 64/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0169
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za prerokovanie 10 EUR 08.09.2017 19:56
POKUTY