Komora pre riešenie sporov
Členovia
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
Tajomníci