Komora pre riešenie sporov
Členovia
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KPRS-2018/2019-0001Poplatok za začatie konania vo veci KS/8/2018