Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2017/2018-0015
MD3R - kontumácia v 1.kole
Kontumuje 1.kolo FC Ružinov - PŠC Pezinok v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 0:3 podľa SP čl.11/2. FK Ružinov bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 200,- €.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2017/2018-0015
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 19:12
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 09:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
nenastúpenie na stretnutie 1.kola MD3R 200 EUR 31.08.2017 19:13