Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2017/2018-0039
Odpoveď na sťažnosť
Komisia rozhodcov SFZ dňa 02.09.2017 prerokovala sťažnosť Vášho klubu voči výkonu rozhodcu Maroša Libiaka v stretnutí 5.kola II.ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Železiarne Podbrezová B. Po vzhliadnutí oficiálneho videozáznamu Komisia rozhodcov SFZ zaujala nasledujúce stanovisko: 1. (03:30) Komisia rozhodcov po vzhliadnutí videozáznamu konštatuje, že z dostupného videozáznamu sa nedá jednoznačne posúdiť, či došlo k zakázanej hre rukou od H č.13. KR akceptuje hodnotenie PR. 2. (04:00) Komisia rozhodcov po vzhliadnutí videozáznamu konštatuje, že rozhodca mal nariadiť PK pre domáce družstvo. Hráč hostí č.13 nastavením nohy spôsobil pád D č.11. R nesprávne udelil ŽK D č.11 a nariadil NVK pre H. Správne mal nariadiť PK pre D. 3. (24:35) Komisia rozhodcov po vzhliadnutí videozáznamu konštatuje, že z dostupného videozáznamu sa nedá jednoznačne posúdiť, či došlo k zakázanej hre rukou od H č.13. KR akceptuje hodnotenie PR. Komisia rozhodcov SFZ akceptuje Vašu sťažnosť v bode 2. V bode 1 a 3 sa situácie nedajú jednoznačne posúdiť. Rozhodca sa dopustil závažnej chyby vo Váš neprospech, ktorou ovplyvnil priebeh stretnutia. KR vyvodila voči nemu opatrenia v zmysle svojich interných zásad.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2017/2018-0039
Klub: FC ŠTK 1914 Šamorín
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 11:00
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 12:42
Stav: Vyriešené