Komisia rozhodcov
Členovia
Artúr Jakubec
Viliam Vais
Marián Ružbarský
Ľubomír Udvardy
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2018/2019-0002Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0001Odpoveď na podanie