Komisia rozhodcov
Členovia
Artúr Jakubec
Tibor Jančovič
Ľubomír Udvardy
Marián Ružbarský
Viliam Vais
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2017/2018-0002Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2017/2018-0001Odpoveď na podanie