Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0017
Odpoveď na žiadosť
Komisia rozhodcov SFZ predmetnú žiadosť ŠK Odeva Lipany akceptovala a vykonala zmenu v nominácii AR2. Jaroslav Zábranský, sekretár KR SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0017
Klub: ŠK Odeva Lipany
Dátum zaevidovania: 06.04.2017 07:58
Dátum vyriešenia: 06.04.2017 07:58
Stav: Vyriešené