Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0018
Odpoveď na podanie
Nedostatky v predmetnom stretnutí boli riešené ŠTK SFZ a KR SsFZ. Jaroslav Zábranský, sekretár KR SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 06.04.2017 08:01
Dátum vyriešenia: 06.04.2017 08:01
Stav: Vyriešené