Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0019
Odpoveď na sťažnosť
Listom zo dňa 5.4.2017 bola doručená KR SFZ sťažnosť Vášho klubu voči výkonu rozhodcu Filipa Glovu a asistenta rozhodcu Tomáša Vorela v semifinálovom stretnutí Slovnaft Cup-u MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava, hranom dňa 4.4.2017 v Michalovciach. KR SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 5.4.2017 v Banskej Bystrici zaoberala Vašou sťažnosťou a po vzhliadnutí inkriminovaných situácií na videozázname zaujala nasledujúce stanovisko: 54.min. – asistent rozhodcu Tomáš Vorel mal signalizovať porušenie pravidla 11 hráčom hostí číslo 10, ktorý dosiahol neregulárny gól. Rozhodca nesprávne gól uznal. 90.min. – rozhodca Filip Glova mal prerušiť hru, nariadiť pokutový kop v prospech domácich a udeliť osobný trest – žltú kartu hráčovi hostí číslo 77 za zmarenie sľubnej útočnej akcie držaním útočníka domácich číslo 27 v pokutovom území Slovana Bratislava. Túto sťažnosť považuje KR SFZ v obidvoch bodoch za opodstatnenú. Rozhodca i jeho asistent sa dopustili závažných chýb, ktorými ovplyvnili priebeh aj výsledok stretnutia. KR SFZ pozastavila obom rozhodcom delegácie v zmysle svojich interných zásad. Marián Ružbarský, predseda KR SFZ Ľubomír Udvardy, vedúci SÚ KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0019
Klub: MFK Zemplín Michalovce
Dátum zaevidovania: 06.04.2017 08:02
Dátum vyriešenia: 08.04.2017 10:25
Stav: Vyriešené