Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0020
Odpoveď na podanie
KR SFZ sa po vzhliadnutí videozáznamu stotožnila s hodnotením DZ-PR SFZ, rozhodca hráčovi hostí č.9 nesprávne udelil ŽK+ČK. Uvedenú skutočnosť dala KR SFZ na vedomie DK SFZ. Jaroslav Zábranský, tajomník KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0020
Klub: ŠK Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 17.04.2017 15:15
Dátum vyriešenia: 21.05.2017 09:45
Stav: Vyriešené