Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2016/2017-0021
Odpoveď na žiadosť
Žiadosť bola KR SFZ akceptovaná. Jaroslav Zábranský, tajomník KR SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2016/2017-0021
Klub: ŠK Odeva Lipany
Dátum zaevidovania: 27.04.2017 10:34
Dátum vyriešenia: 27.04.2017 10:34
Stav: Vyriešené