Sprostredkovatelia

Činnosť sprostredkovateľov vo futbale na území Slovenskej republiky upravuje smernica o činnosti sprostredkovateľov vypracovaná Slovenským futbalovým zväzom v súlade s úpravou FIFA (Regulations on Working with Intermediaries) a schválená na zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 07.04.2015.

Zoznam SPROSTREDKOVATEĽOV SFZ:

ANDREJ AUGUSTÍN

MARCEL BACÍK

BALÁSZ BORBÉLY

JAROSLAV BOVAN

KAROL CSONTÓ

RICHARD ČECH

JAROSLAV FOLTÍN

PATRIK FURKA

IVAN GAŽÍK

MAREK GERNÁT

TOMÁŠ GEIST ml.

TOMÁŠ GEIST st.

MARIÁN HANTÁK

PAVOL HRNČIARIK

MICHAL HOLEŠČÁK

DIDIER KANKU

VOJTECH KOIŠ

JURAJ KOPRDA

LUKÁŠ KOŠÚT

ROLAND KOVÁCS

EMIL KOVAROVIČ

MILAN LEDNICKÝ

JURAJ MARTVOŇ

RICHARD MATOVIČ

ĽUBOMÍR MORAVČÍK

ERIK NEUSCHL

JÓZSEF PAVLÍK

MARCEL PODOLÁK

DANIEL SMORÁDEK

MARTIN ŠOMSKÝ

TOMÁŠ TAKÁČ

JOZEF TOKOŠ

VLADIMÍR VARGA

JURAJ VENGLOŠ

ROMAN VOJTEK

CTIBOR ŠTEFAN WEISS

PETER ŽIDOVSKÝ

JOZEF ŽITNÍK

FIFA Regulations on Working with Intermediaries

SFZ registruje 47 sprostredkovateľov
BRATISLAVA (SFZ) – Od 1. apríla 2015 FIFA prijala Pravidlá o činnosti sprostredkovateľov, ktoré nahradili dovtedy existujúce predpisy, riešiace aktiv...
Pridané dňa 11.01.2017Viac
Zväzové novinky