Správy
Výkonný výbor schválil nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 13.09.2016Viac
Pripomienkovať Registračný a prestupový poriadok SFZ je možné do 17.4.2016
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 07.04.2016Viac
2. kolo pripomienkového konania návrhu Súťažného poriadku futbalu potrvá do 17.4.
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 10.04.2015Viac
Pripomienkovať návrh nového Súťažného poriadku futbalu možno do 27. marca
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 06.03.2015Viac
Registračný a prestupový poriadok - otázky a odpovede
BRATISLAVA (SFZ/UčPS) - Pracovná skupina SFZ odpovedá na otázky futbalovej verejnosti
Pridané dňa 04.03.2015Viac
Pripomienkovať návrh Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov možno do 16.3.2015
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 24.02.2015Viac
VV SFZ schválil nový Registračný a prestupový poriadok
BRATISLAVA (SFZ) - Jedna zo základných noriem SFZ je účinná od 15. júna, článok 40 je účinný už v súčasnosti
Pridané dňa 17.02.2015Viac
Návrh nového disciplinárneho poriadku prešiel ďalším kolom rokovaní
BRATISLAVA (SFZ) - Zajtra sa končí termín pre 2. kolo pripomienkového konania
Pridané dňa 19.09.2014Viac
Druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 18.09.2014Viac
Návrh nového Disciplinárneho poriadku v 2. kole verejného pripomienkovania
BRATISLAVA (SFZ) - Výkonný výbor SFZ na svojom septembrovom zasadnutí prerokoval návrh Disciplinárneho poriadku SFZ
Pridané dňa 09.09.2014Viac
Uvedenie nových Stanov SFZ do života
BRATISLAVA (SFZ) - Od dnešného dňa sú účinné nové Stanovy Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 01.01.2013Viac
VIDEO: Konferencia SFZ schválila nové znenie svojho základného dokumentu
BANSKÁ BYSTRICA (SFZ) - Po deviatich mesiacoch má Slovenský futbalový zväz nové Stanovy
Pridané dňa 28.09.2012Viac
Futbaloví hráči a nové Stanovy SFZ: Najvýznamnejšie zmeny
BRATISLAVA (SFZ/UČPS) - Prinášame ďalší článok k novelizácii Stanov SFZ pred septembrovou konferenciou, ktorého autorom je JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš P...
Pridané dňa 22.08.2012Viac
Hospodárenie SFZ podľa návrhu Stanov Slovenského futbalového zväzu
BRATISLAVA (SFZ/UČPS) - Prinášame ďalší článok k novelizácii Stanov SFZ pred septembrovou konferenciou, ktorého autorom je JUDr. Jozef Čorba PhD.
Pridané dňa 21.08.2012Viac
Porovnanie existujúcich Stanov SFZ s návrhom nových Stanov SFZ
BRATISLAVA (SFZ) - Pred septembrovou konferenciou prinášame niekoľko článkov na tému, ktorá sa na nej bude samostatne prejednávať. Dnešný text je die...
Pridané dňa 20.08.2012Viac
VIDEO: Novelizácia Stanov SFZ sa blíži do svojho finále
BRATISLAVA (SFZ) - Člen VV SFZ Peter Sepeši priblížil doterajšie kroky pri novelizácii Stanov SFZ a ostatných predpisov
Pridané dňa 31.07.2012Viac
Zväzové novinky