Oficiálne (úradné) oznamy
Stanovisko komisie rozhodcov zo dňa 22.3.2017
BANSKÁ BYSTRICA (SFZ) - Komisia rozhodcov posudzovala niektoré situácie v zápasoch dvoch najvyšších ligových súťaží
Pridané dňa 27.03.2017Viac
Stanovisko SFZ k vyjadreniam prezidenta FK Poprad
BRATISLAVA (SFZ) - SFZ reaguje na niektoré vyjadrenia prezidenta FK Poprad v médiách
Pridané dňa 15.03.2017Viac
Komuniké zo zasadnutia výkonného výboru zo dňa 14.3.2017
BRATISLAVA (SFZ) - Výkonný výbor okrem iného potvrdil nový model našej najvyššej ligovej súťaže od sezóny 2017/18
Pridané dňa 14.03.2017Viac
Oznam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre športových odborníkov - podnikateľov
BRATISLAVA (SFZ) - Na základe požiadavky sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repu...
Pridané dňa 23.02.2017Viac
Odôvodnenie rozhodnutia DK SFZ vo veci Spartaka Myjava
BRATISLAVA (SFZ) - Rozhodnutie a jeho odôvodnenie DK SFZ zverejneného v úradnej správe č. 31
Pridané dňa 20.02.2017Viac
Rozhodnutie DK SFZ vo veci klubu Spartak Myjava
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 16.02.2017Viac
Komuniké zo zasadnutia výkonného výboru zo dňa 7.2.2017
BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom prvom zasadnutí v roku 2017 sa zišiel výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 07.02.2017Viac
500 000 EUR na futbalovú infraštruktúru
BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a vý...
Pridané dňa 20.01.2017Viac
Oznámenie o zániku stáleho rozhodcovského súdu SFZ
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa 13.01.2017Viac
Zväzové novinky