Stop hráčovi Vargicovi za pyrotechniku!
19.05.2017, Peter Šurin

Stop hráčovi Vargicovi za pyrotechniku!

BRATISLAVA (SFZ) – Disciplinárna komisia SFZ na svojom štvrtkovom zasadní potrestala futbalistu MŠK Rimavská Sobota Mateja Vargica pozastavením výkonu športu na dva mesiace.

BRATISLAVA (SFZ) – Disciplinárna komisia SFZ na svojom štvrtkovom zasadní potrestala futbalistu MŠK Rimavská Sobota Mateja Vargica (na fotografii) pozastavením výkonu športu na dva mesiace.

Dôvodom disciplinárneho riešenia na základe správy delegáta zo stretnutia, záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a videozáznamu bolo porušenie predpisov SFZ podľa čl. 64/1a DP. Menovaný vniesol pyrotechniku do areálu futbalového štadióna a následne ju posunul fanúšikom na tribpne v ich sektore.

Preto disciplinárna komisia uložila hráčovi sankciu pozastavenie výkonu športu na dva mesiace podľa čl. 64/3 a čl. 34/7 DP od 11. mája 2017, s prerušením od 29. mája 2017 do začiatku súťažného ročníka 2017/18.

Klubu MŠK Rimavská Sobota uložila sanckiu podľa čl. 64/4 DP - upozornenie.

Bol to prvý prípad tohho druhu v rozhodovacej praxi disciplinárnej komisie SFZ. pri rozhodovaní zobrala do úvahy, že previnilec skutok oľutoval, ale disciplinárna komisia SFZ považuje v boji proti používaniu pyrotechniky na štadiónoch za neprípustné, aby sa na tomto jave spolupodieľal ktorýkoľvek člen SFZ a už vôbec nie hráč. Uložená disciplinárna sankcia vychádza z disciplinárneho poriadku SFZ, zároveň ju pokladáme za výchovný a preventívny nástroj na zabránenie vzniku obdobných previnení,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku DK SFZ.

 

Prečítané: 18x